Project Office

proje.nisantasi.edu.tr

Academic Support

NATIONAL SUPPORT PROGRAMS

The aim of the support program to increase the research and development potential of the universities is to support the projects within the scope of the call headings to be determined to increase the R & D potential of the universities. Please click here for detailed information.

The aim of the Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects is to support projects that comply with scientific principles for generating new information, making scientific interpretations or solving technological problems. Please click here for detailed information.

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri destekleme programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma destek programının amacı, ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programına Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir. 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir. Azami destek süresi 24 aydır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Teknoloji Transfer Ofisleri destekleme programının amacı, Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Başlangıç Ar-Ge Projeleri destekleme programının amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Kariyer Geliştirme programının amacı, kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılmasıdır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

INTERNATIONAL SUPPORT PROGRAMS

Supporting Public-Public cooperation in the member countries of the Program with ERA-NET, which is designed as an implementation tool to be used within the framework of the European Union Framework Programs, coordination between national and regional research programs; development and strengthening of research and innovation programs; and increasing international cooperation. Please click here for detailed information.

COST (European Cooperation in Science and Technology), ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

GUEST RESEARCHER SUPPORT PROGRAMS

With the program, public or private sector institutions and organizations, natural sciences, engineering and technology, medical sciences, agricultural sciences, social sciences and humanities needed to close the gap in the scientists / researchers and contribute to the production of science abroad universities and / or research in their fields of expertise who work at the institution distinguished Turkish / foreign scientists / brought investigators to Turkey, do research, product development, conference / convention organizing seminars / lectures, such as all writing projects are given support to carry out academic and R & D activities . Please click here for detailed information.