Proje Ofisi

proje.nisantasi.edu.tr

Gençlik Spor Bakanlığı Öğrenci Projeleri

Proje Koordinatörü: Nişantaşı Üniversitesi ARGE Kulübü

Projenin Amacı: Çöp Adam projesi ile Önerilen projede yapılması amaçlananlar aşağıdaki gibidir:

  • Atık (çöp) materyaller kullanılarak üretilecek olan insansı robotla toplumda geri dönüşüme olan ilgi ve hassasiyeti arttırmak.
  • Proje bünyesinde faaliyet gösterecek olan ögrencilerin yine geri dönüşüme olan ilgilerini arttırmakla birlikte, robotun üretim aşamasında kodlama, genetik algoritma tasarımı, materyal yönetimi, mekanik tasarım, görsel tasarım ve grup çalışması gibi bir çok farklı alandaki konularda kişisel ve kitlesel gelişimlerinin sağlanması.
  • Üretimi tamamlanan robotun tüm teknik bilgi ve tasarımlarıyla bir kitapçık haline getirilmesi ve ülkemizdeki tüm yüksek öğretim kurumlarındaki ilgili bölümlere gönderilerek projenin yaygın etkisinin arttırılması.
  • Üretilen robotun tanıtılması ve projenin hedefine ulaşabilmesi ilk aşama olarak için ülkemizdeki tüm yüksek ögretim kurumlarııyla tanıtım toplantılarının düzenlenmesi. Ikinci aşama olarak İstanbul’daki tüm orta ögretim kurumlarının bölgeler halinde bir araya getirilerek tanıtım toplantılarının düzenlenmesi.

Proje Koordinatörü: Nişantaşı Üniversitesi IEEE Kulübü

Projenin Amacı: Robotik Programlama ve IoT eğitiminin hedefi, ülkenin çocuklarına ve gençlerine, yazılım ve robotik çalışmaları yaptırmaktır. Eğitimler sayesinde ülkemize değer katacak olan projelere imza atacak nesil yetiştirmektir. Ayrıca verilen bu eğitimler ile bireylerin de hayal gücü ve birikimleriyle girişimci bireyler olarak teknolojiye katılmalarını sağlamaktır. 50 saatlik eğitim sonunda öğrenciler kendi tasarladıkları Robotik Kol modelini alabileceklerdir.

Proje Koordinatörü: Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetim Kulübü

Projenin Amacı: Spor yönetiminin amacı spor yönetimi ile ilgili farklı düzeylerdeki tesislerde ve pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, saha malzeme bilgisi, spor tesis işletmesi gibi) ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktır. Spor endüstrisi, spor bilimleri ve serbest zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan hizmetlerle birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu zirve ile ülkemizde spor yönetiminden sorumlu olan üst düzey kişiler bir araya getirilerek yeni stratejiler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.