Proje Ofisi

proje.nisantasi.edu.tr

Sosyal Sorumluluk Projeleri

İşitme engelli vatandaşların toplum içindeki yaşantılarını kolaylaştırmak düşüncesiyle öğrencilerine işaret dili eğitimi vermeyi amaçlayan, Nişantaşı Üniversitesi, Şişli Kaymakamlığı’yla ortaklaşa hazırlamış oldukları ‘Engelsiz Hizmet’ projesini hayata geçirdi. İşitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan projede 120 saatlik eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere ‘işaret dili sertifikası’ verilmektedir.

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı

Projenin Ortakları: Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü, Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye İşitme Engelliler Derneği

Projenin Amacı: Projemizin amacı, İşitme Engelli vatandaşların kamu sektöründeki ve özel sektördeki hizmetlerden engelsiz bir biçimde yararlanmasıdır. İşitme Engelli vatandaşların hayatın her alanında engel tanımadan yaşayabilmesini sağlamaktır.

Projenin Faaliyetleri: İşitme engellilere hizmet verebilen kamu ve özel sektör kuruluşları ağı oluşturulup, katılımcı firma ve kuruluşların isimleri bu web sitesinde yer alacaktır.

Görüntülü işaret dili sözlüğü oluşturulacaktır.

Proje Sahibi: Şişli Kaymakamlığı

Projenin Amacı: Projemizin amacı, siber zorbalık kavramının ve hukuki yolların farkında olan, kişilerin haklarının nasıl savunulacağı hususunda yeterli donanıma sahip bireyler yetiştirmek suretiyle toplumsal bir farkındalık ve sosyal bir iyileşme süreci başlatmaktır. Bu bağlamda bireyleri siber zorbalığa iten nedenlerin daha geniş gruplar üzerinde yapılacak çalışmalarla incelenmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

Projenin Faaliyetleri:

İnternet Sitesi: Siber Zorbalık kavramının sosyal ve hukuki önemini tanıtmak, mağdurlara yardımcı olacak bilgilerin sunulduğu bir internet sitesi oluşturulması hedeflenmektedir.

Siber zorbalık Danışma Platformu: Kurulacak internet sitesinde gizlilik esası gözetilmek suretiyle online olarak mağdurların başvuru yapabileceği bir sayfa oluşturulacaktır.

Ulusal Sempozyum: Siber Zorbalık ve genel anlamda siber suçlarla mücadele noktasında farkındalık yaratmak amacıyla konunun uzmanı konukların da katılımıyla ulusal bir sempozyum düzenlenecektir.

Farkındalık Yaratacak Videolar Ve Tanıtım: Siber Zorbalığın ne olduğu ve özellikle çocuk ve ergen grupları içerisinde yol açtığı sosyal ve psikolojik sorunlarla alakalı bilgi aktarılmasına yönelik olarak çocukların konuşmacı olduğu bir video hazırlanması hedeflenmektedir.