Proje Ofisi

proje.nisantasi.edu.tr

TUBİTAK

ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında desteklenen/desteklenecek olan Ulusal-Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına altın, gümüş veya bronz madalya alan alan öğrencilerin burs miktarları güncellenmiştir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Üniversitelerimizin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için lisans öğreniminde yapacakları araştırma projelerine kısmi destek verilmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans araştırma projelerinin gerektirdiği sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı v.b. giderler için kısmi hibe desteği sağlanır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMLARI

EĞİTİM BURS PROGRAMLARI

Yurt İçi Lisansüstü burs programının amacı; Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde tezli yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri desteklemektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program kapsamında sadece DOKTORA bursu verilmektedir.) Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ARAŞTIRMA BURS PROGRAMLARI

Üniversitelerimizde bir doktora programına kayıtlı doktora öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde ülkemizde uzmanlık öğrencilerine araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek verilmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı Türk öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri/araştırmaları için destek verilmektedir. (Yurt dışına 12 aya kadar araştırma yapmak için gidecek olanların “2214-A Doktora Öğrencileri için Yurt Dışı Araştırma Burs Programı” na başvurmaları gerekmektedir.) Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

DOKTORA SONRASI BURS PROGRAMLARI

ARAŞTIRMA BURS PROGRAMLARI

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını alan ve doktora/uzmanlık derecesini aldığı üniversitenin bulunduğu ilin dışında bir kurumda doktora/ uzmanlık sonrası araştırma yapacak/yapıyor olan araştırmacılara burs verilmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve yurt dışında araştırmalar yapacak olan T.C. vatandaşı bilim insanları desteklenmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Program ile, Kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak üzere yurtdışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin Türk/yabancı bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, araştırma yapma, , ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminer/ders verme, proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışında yaşayan başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ULUSLARARASI BURS PROGRAMLARI

TÜBİTAK ile Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency-ESA) arasında 15 Temmuz 2004 tarihinde imzalanan “Dış Uzayın İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşması” 22 Eylül 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ortak burs programları, sempozyum ve konferanslar, uzman değişimleri, uzay bilimi ve teknolojileri alanında eğitim faaliyetleri, ortak porojeler gibi birçok işbirliğine olanak verecek bu Anlaşma doğrultusunda adıgeçen işbirliği alanlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Anlaşma çerçevesinde yararlanılabilecek işbirliği alanlarında ilerleyen dönemlerde atılacak somut adımlar web sitemizden duyurulacaktır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

NAM S&T Centre Ortak Burs duyuruları Kurumumuza iletilmektedir. Bilindiği üzere "büyük araştırma kurumu" statüsü ile Network bölümüne TÜBİTAK'ın üyesi olduğu NAM S&T Centre'in burslarına, Kurumumuzun referansı ile başvurulabilmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

YABANCILARA YÖNELİK BURS PROGRAMLARI

EĞİTİM BURS PROGRAMLARI

Uluslararası Öğrenciler İçin Lisansüstü Burs Programı 05.09.2015 ve 245 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda 2215 programına 2015 yılı Eylül ayından itibaren başvuru alınmayacaktır. Programdaki mevcut bursiyerlerin burs işlemleri sürdürülecektir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bu programın amacı; Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanımlanan En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) kategorisinde yer alan ülke vatandaşlarından Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapan veya yapacak olan başarılı öğrencilere mali destek sağlayarak nitelikli bilim adamlarının, araştırmacıların yetişmesine katkı sağlamaktır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

ARAŞTIRMA BURS PROGRAMLARI

Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları araştırmalar için destek verilmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Program ile, Kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak üzere yurtdışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin Türk/yabancı bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, araştırma yapma, , ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminer/ders verme, proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız .

ARAŞTIRMA BURS PROGRAMLARI