90 (212) 210 10 10

Burslar

Burslar

Marie Curie Bireysel Araştırma Bursları ( Individual Fellowships–IF ) 


Tüm dünyadan deneyimli araştırmacılara uluslararası ve sektörler arası araştırma amaçlı dolaşım imkanı sunarak kariyer gelişimlerinin sağlanmasını, böylelikle de Türkiye’nin de parçası olduğu Avrupa Araştırma Alanının rekabetçiliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

Bu program kapsamında tüm dünya ülkelerinden ve tüm araştırma alanlarından deneyimli araştırmacılar tarafından sunulan proje önerileri desteklenebilmektedir. Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Burslarına başvuru yapacak araştırmacıların proje önerilerinin ilgili çağrı kapanış tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na internet tabanlı bir portal aracılığı ile araştırmacının kendisi ya da araştırmalarını yürüteceği kurumdan belirlemiş olduğu kurum irtibat kişisi tarafından sunulması gerekmektedir.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak araştırmacıların aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Deneyimli Araştırmacı Olma Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari ile doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Uluslararası Dolaşım Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari ile geldikleri/gidecekleri ülkede son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış olmaları gerekmektedir. ( Bu kural ilgili programa “AB Üye Ülkeler ve Türkiye gibi Asosiye Ülkeler dışından bu ülkelere gelmek için başvuru yapan araştırmacılar” ile “araştırma çalışmalarına çeşitli sebepler ile ara verdikten sonra yeniden başlamak üzere başvuru yapan araştırmacılar” için son 5 yılda 3 yıldan fazla projelerini gerçekleştirecekleri ülkede bulunmamış olmalarını gerektirir şekilde esnetilmiştir.)
 • Araştırmacıların Uluslararası Dolaşım İmkanları

  Başvuru yapacak araştırmacıların aşağıda belirtilen yönlerden birisini seçerek proje önerisi hazırlamaları gerekmektedir:

  • Avrupa İçi Dolaşım Boyutu: AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Türkiye gibi Asosiye Ülkelerden araştırmacılar yine bu ülkeler kapsamında yer alan başka bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna ülke değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlayabilmektedir. Bu programdan Türkiye’den Almanya’ya ya da farklı bir AB Ülkesine giden araştırmacılar faydalanabileceği gibi Almanya ya da farklı bir AB Ülkesinden Türkiye’ye gelen araştırmacılar da faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında en az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri desteklenmektedir.
  • Avrupa’ya Gelen Araştırmacı Boyutu: AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkeler dışında bulunan araştırmacılar, AB Üye Ülkeler yada Asosiye Ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna yapacakları araştırma amaçlı dolaşımlarında bu programdan faydalanabilmektedir. Avrupa dışında kalan ABD, Kanada, Çin Rusya gibi  ülkelerden Türkiye’ye gelen her milletten araştırmacılar bu programa başvuru yapabilmekte olup, en az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri desteklenmektedir.
  • Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu: AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerde bulunan araştırmacılar bu ülkeler dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna araştırma amaçlı dolaşım sağlamak için bu programdan faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında Türkiye’den bir araştırmacı ABD, Kanada, Japonya gibi Avrupa dışındaki ülkelerde araştırma faaliyetleri yürütebilmektedir. En az 12 en fazla 24 aylık araştırma projeleri desteklenmekte olup, Avrupa dışında geçen sürenin ardından sabit 12 ay süre ile AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelere geri dönüş yapılması mecburiyeti bulunmaktadır.

  Destek Kapsamı

  Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam giderlerini ve kuruma masraflarının kapsar nitelikte olup; araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu aile ya da ebeveynleri olup olmadığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu kapsamında yer alan zorunlu geri dönüş süresi boyunca da destek devam etmektedir.

  ( Kaynak: http://akademisyenler.org/marie-sklodowska-curie-bireysel-arastirma-burslari/ )

 

Fulbright Bursu


ABD'de okumak isteyen öğrenciler için burs verilmesini sağlayan ve öğrencilerin ABD'deki okul ücretlerini, geçim masraflarını, sağlık sigortasını sağlayan ayrıca öğrencinin gidiş-geliş yol masrafını karşılayan bir komisyon ve bu komisyonun sağladığı burstur. Amerika Birleşik Devletleri Senatörü J. William Fulbright tarafından 1946 yılında kurulmuştur.

Kimler Başvurabilir?

Bu burs yüksek lisans, doktora ve doktora tezi araştırma bursu olarak verilmektedir.

Bu burstan Green Card sahibi ve ABD vatandaşı olan Türk öğrenciler yararlanamaz. Bu bursu almanın ve ABD'de okumanın temel şartlarından birisi de iyi derecede İngilizce bilmektir. Bu ise komisyon tarafından İngilizce olarak yapılan bir mülakat ile belirlenmektedir.

 

Jean Monnet Burs Programı


Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bursun Kapsamı

Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilmekte veya araştırma programlarına katılabilmektedirler.

Kimler Başvurabilir?

Kamu sektörü çalışanları, özel sektör çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli Jean Monnet bursundan faydalanabilir.

Apply Nişantaşı