90 (212) 210 10 10

Hakkımızda

Hakkımızda

Günümüz internet çağında yaşanan küresel rekabette temel faktör olarak karşımıza çıkan inovatif çalışmaların geliştirilmesi için, öncelikle üniversitelerin AR-GE ve İnovasyon kapasitesinin arttırılması gerekmektedir. Bu fikirle yola çıkılarak kurulan Nişantaşı Üniversitesi Bilimsel Projeler Koordinasyon Ofisinin temel amacı: Akademisyenler arasında AR-GE proje kültürünü yaygınlaştırarak üniversitemizi başarı endekslerinde üst sıraya taşımaktır. Bu bağlamda Proje Ofisinin diğer bir misyonu, ulusal ve uluslararası araştırma destek kaynaklarının takibi ve projelerin ilerlemesi için gerekli bilimsel ve teknik desteğin araştırmacılara sağlanmasıdır.

  • Ulusal ve uluslararası araştırma destek kaynakları ve hibe fonlarını izleyerek araştırmacılara bu konuda gerekli teknik bilgi desteği vermek
  • Üniversitemiz araştırmacılarını ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanmaya yönelik araştırma projeleri hazırlamaya özendirmek
  • Araştırmacılara projenin her aşamasında (hazırlık ,başvuru, yönetim, sonlandırma, patent, ticarileşme) idari ve mali süreç desteği sağlamak
  • Üniversitemizin disiplinler arası ve çok disiplinli yetkinliklerini etki yaratacak projeler ile daha fazla harekete geçirmek için çalışmalar yapmak
  • Üniversitemizin araştırma faaliyetlerini veriler ile izleme, verileri işlemek ve raporlamak

Proje ofisimizin diğer bir misyonu da üniversitemizin, Mühendislik Mimarlık, Sanat Tasarım ve İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültelerinde öğrenim görmekte olan son sınıf lisans öğrencilerine projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için lisans öğrenimlerinde yapacakları araştırma projelerine destek fonu verilmesini sağlamaktır.

Proje birimimiz ayrıca Nişantaşı Üniversitesi ve Endüstri işbirliğini geliştirerek yeni teknolojilerin hayata geçirilebileceği ve markalaşmanın sağlanacağı yeni projelerin ortaya konulmasını hedeflemektedir. Üniversite endüstri işbirliğinin sağlanması ile artacak AR-GE ve inovasyon kapasitesi ülkemizin dünya çapında rekabet edebilir duruma gelmesini sağlayacaktır.

Apply Nişantaşı