90 (212) 210 10 10

Teklif Çağrıları

Teklif Çağrıları

ARDEB 1003 PROGRAMI KAPSAMINDA 40 YENİ ÇAĞRI AÇILDI

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 40 adet proje çağrısı açıldı.

Bu program kapsamında sunulacak olan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak, uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 22/06/2018 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin belirlenen son tarihe kadar ıslak imzalı olarak veya “Proje-Başvuru Sistemi E-imza Servisi” üzerinden nitelikli elektronik sertifika ile e-imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. E-imzalı başvurular için “Elektronik Başvuru Çıktısı”nın ve başvuru sırasında elektronik başvuru sistemine yüklenmiş olan dosyaların ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek yoktur.

1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Güncel başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 • 1003-BIT-AKAY-2018-1 Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-BIT-BBIL-2018-1 Performans Artırmaya Yönelik Araştırmalar
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-BIT-BGUV-2018-1 Elektronik Hizmetlerde Güvenlik
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-BIT-EOGR-2018-1 Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-BIT-GNBT-2018-1 Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-BIT-GOMS-2018-1 Gömülü Yazılımlar
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-BIT-KNTM-2018-1 İleri Araştırmalar
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-BIT-MNOE-2018-1 Minyatür MEMS Anten Dizileri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-BIT-ROME-2018-1 İleri Düzey Robotik Araştırmalar
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 • 1003-MAK-OTOM-2018-1 İleri Kontrol Sistem Tasarımları
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 • 1003-MAK-ROME-2018-1 Robot Tasarımı ve Mimarisi
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-OTO-BTRY-2018-1 Şarj Ekosistemi Teknolojileri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 • 1003-SAB-BMED-2018-1 Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-ENE-BORT-2018-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-ENE-GUNS-2018-1 Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-ENE-HPIL-2018-1 Hidrojen Değer Zinciri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

 • 1003-ENE-KOMR-2018-1 Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-ENE-YENI-2018-1 Biyoenerji
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-HVU-UCAK-2018-1 Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-OTO-BTRY-2018-2 Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-OTO-MALZ-2018-1 Enerji ve Maliyet Etkin Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-BIT-GRFN-2018-1 Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-ENE-NKLR-2018-1 Nükleer Güvenlik
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SAB-ASIT-2018-1 Kanser Aşısı
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SAB-HZMT-2018-1 Biyoistatistik
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SAB-ILAC-2018-1 Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SAB-KLNK-2018-1 Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SAB-TANI-2018-1 Yenilikçi Tanı Kitleri
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SAB-TTIP-2018-1 Kardiyovasküler Hastalıklar
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SAB-TTIP-2018-2 Nadir Hastalıklar
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SBB-AILE-2018-1 Boşanma
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SBB-AILE-2018-2 Aile İçi Şiddet
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SBB-EGTM-2018-1 Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız. 

 • 1003-SBB-EGTM-2018-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SBB-EKBY-2018-1 Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SBB-EKBY-2018-2 Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SBB-KENT-2018-1 Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SBB-KLTR-2018-1 Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-SBB-TARH-2018-1 Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

 • 1003-GDA-TRLA-2018-1 Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması
  Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız

HORIZON 2020 SOSYAL BİLİMLER BAŞLIĞINA İLİŞKİN TEKLİF ÇAĞRILARI AÇIKLANDI

AB HORIZON 2020 hibe programının Toplumsal Sorunlara Çözümler ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Sosyal Bilimler başlığına ilişkin 2016-2017 ve 2018-2020 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir.

Detaylı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.

TÜBİTAK - BRFFR (Belarus) ÇAĞRISI AÇILDI

TÜBİTAK ile Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı (BRFFR) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Belaruslu bilim insanları arasında ortak projeler desteklenecektir. TÜBİTAK- BRFFR işbirliği projelerine yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir. Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-brffr-belarus-cagrisi-acildi )

Çağrı kapanış tarihi: 22 Aralık 2017

TÜBİTAK - ARRS (Slovenya) ÇAĞRISI AÇILDI

Ortak araştırma projesi önerisinde bulunan Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Sloven araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Türkiye’deki proje ortaklarının proje önerilerini, 2508 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Sloven proje ortaklarının ise ARRS’ den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ARRS’ ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir. Ortak projeler 3 yılı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bir proje kapsamında tek tarafa yapılan seyahatlerin süresi yılda 60 günü geçmeyecektir. Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-arrs-slovenya-cagrisi-acildi )

Çağrı kapanış tarihi: 22 Aralık 2017

2555 – GÜRCİSTAN SHOTA RUSTAVELİ GÜRCÜ ULUSAL BİLİM VAKFI (SRGNSF) İLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI

TÜBİTAK ile Gürcistan Shota Rustaveli Gürcü Ulusal Bilim Vakfı (SRGNSF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Gürcü bilim insanları arasındaki ortak araştırma ve geliştirme (AR-GE ) projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-SRGNSF işbirliği projelerinde yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafına, talep edilmesi durumunda, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2555-tubitak-gurcistan-shota-rustaveli-gurcu-ulusal-bilim-vakfi-srgnsf-ikili-isbirligi-destek )

Çağrı kapanış tarihi: 15 Şubat 2018

KATİP ÇELEBİ – NEWTON FONU KAPSAMINDA İKİ YENİ ÇAĞRI AÇILDI

Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara yönelik Newton Advanced Fellowships ve Newton Mobility Grant çağrıları açıldı! British Academy tarafından yürütülen söz konusu destek ile ülkemiz ve Birleşik Kralık araştırmacıları arasında işbirliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • Newton İleri Seviye Destekleri (Newton Advanced Fellowships) Söz konusu burs programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birleşik Kralık’ tan ortakları ile birlikte eğitim, işbirliği, karşılıklı bilimsel ziyaretler ve bilgi ve beceri aktarımı ile araştırma işbirliklerinin kurulması hedeflenmektedir. Dikkat Edilecek Hususlar: Başvuracak araştırmacıların doktora derecesine sahip olması ve doktora sonrası kariyerinin 15 yılı geçmemesi gerekmektedir. Bütçe: Yıllık 37,000 sterline kadar . Süre: En fazla 2 yıl
 • Newton Dolaşım Desteği (Mobility Grant) Newton Dolaşım Desteği Programı ile Türkiye’deki araştırmacıların Birleşik Kralık ’tan ortakları ile birlikte projeler geliştirmeleri, araştırmacı ağlarına dahil olmaları ve ortak çalışmalar başlatmaları amaçlanmaktadır. Dikkat Edilecek Hususlar: Başvuracak araştırmacıların doktora derecesine sahip olması gerekmektedir. Bütçe: 10,000 sterline kadar. Süre: En fazla 1 yıl

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/katip-celebi-newton-fonu-kapsaminda-iki-yeni-cagri-acildi )

Çağrı kapanış tarihi: 20 Aralık 2017

TÜBİTAK – PAKİSTAN BİLİM VAKFI (PSF) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇIKLANDI

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK ve Pakistan Bilim Vakfı (PSF) Ortak Proje Çağrısı kapsamında ; Yenilenebilir Enerji Yer Bilimleri Havacılık Malzeme Bilimleri Biyoteknoloji Çevre Bilimleri başlıklarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-pakistan-bilim-vakfi-psf-ikili-isbirligi-cagrisi-acildi-0 )

Çağrı kapanış tarihi: 15 Ocak 2018

2017 – 2018 TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI

Başvuru Koşulları: Yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

i) En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmaktır,

ii)En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum / kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.(Halen çalışan öğretmen veya 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik yaptıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış ama bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor olanlar.)

 • Proje başvurusunda ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler.

i) Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

ii)Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2017-2018-tubitak-4005-yenilikci-egitim-uygulamalari-cagrisi-acildi )

Çağrı kapanış tarihi: 22 Ocak 2018

2017 – 2018 TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ ve BİLİM OKULLARI TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI

Başvuru Koşulları:

 •  Yürütücü olmanın koşulları şunlardır (bu koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir):

i) Bir üniversitede veya kamu kurum / kuruluşunda tam zamanlı personel olmak

ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

 • Proje başvurusunda ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler:

i) Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2017-2018-tubitak-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari-cagrisi-acildi )

Çağrı kapanış tarihi: 22 Ocak 2018

SLOVAKYA BİLİMLER AKADEMİSİ (SAS) İLE TEMATİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI

Türkiye ile Slovakya arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir. Tematik işbirliği alanları bu çağrı için belirlenmemiştir. Bütçe üst limiti Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına 360.000 TL'dir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/slovakya-bilimler-akademisi-sas-ile-tematik-isbirligi-programi )

Çağrı kapanış tarihi: 29 Aralık 2017

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNE YÖNELİK HAZIRLIK, BAŞLANGIÇ ve KAPASİTE ARTIRIMI SAĞLANMASI 2017 YILI TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI

Çağrı kapsamında başvuruda bulunulabilmesi için ilgili Üniversitenin aşağıdaki şartları sağlanmış olması gereklidir:

 • 2014, 2015 ve 2016 yılları içinde açıklanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” lerinin en az bir tanesinin içinde yer almış olmak,
 • 1513 TTO Destekleme Programı çerçevesinde destek almamış veya 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı 20156 çağrısı kapsamında destek almamış olmak (1601 Programı Kapsamında 2014-1 Çağrısı ile desteklenen TTO’ lar bir önceki şartı sağlamaları kaydı ile bu Çağrı’ya başvurabilirler)

1601 Programı Kapsamında 1601-2014-01 ve 1601-2015-06 Çağrıları ile desteklenen TTO’lar bu Çağrıya başvurabilirler.

Bu şartları sağlayan Üniversiteler adına, aşağıda sıralanan yapılar başvuru yapabilir.

 • Üniversitenin kendi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesinde TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
 • TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket

Çağrı proje başvuruları, eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan PRODIS (TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden alınacaktır.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teknoloji-transfer-ofislerine-yonelik-hazirlik-baslangic-ve-kapasite-artirimi-saglanmasi-2017-yili )

Çağrı kapanış tarihi: ?

4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi tercihen etkileşimli uygulamaları içermektedir. 4007 destek programına; • Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve / veya kuruluşlar başvurabilir. • TÜBİTAK tarafından desteklenen 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum / kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4007-bilim-senligi-destekleme-programi )

Çağrı kapanış tarihi: 22 Ocak 2018

ERA.NET FOREST VALUE YENİLİKÇİ ORMAN TEMELLİ BİYOEKONOMİ TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI

TÜBİTAK’ın proje partneri olarak yer aldığı “Forest Value - Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi” başlıklı ERA-NET Co-fund projesi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış olup 01/10/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Proje kapsamında ilk çağrı (pdf) 17/10/2017 tarihi itibariyle açılmıştır. Çıkılan bu çağrının içeriği fosil ve yenilenemez ham madde bağımlılığından kaynaklanan global ekonomiyi sürdürülebilir biyo-temelli ekonomiye dönüştürmektir. Çağrının amacı; orman ve orman temelli endüstriye destek amaçlı özgün strateji, metot, süreç ve ürün tasarlamayı/geliştirmeyi hedefleyen projelerin desteklenmesidir. Çağrı genel olarak aşağıdaki 2 hususu kapsamaktadır.

  • Ormanların sürdürülebilir yönetimi/amenajmanı
  • Yenilikçi üretim teknolojileri, endüstriyel süreç, ürünler ve servisler

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eranet-forest-value-yenilikci-orman-temelli-biyoekonomi-cagrisi-acildi )

Çağrı kapanış tarihi:

2545-TÜBİTAK - FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI (ANR) ORTAK PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI

TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (Agence Nationale de la Recherche - ANR) arasında mevcut 27 Ocak 2014 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2018-2021 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

 • Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
 • Sismik Riskler (Seismic risks);
 • Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);
 • Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);
 • Enerji (Energy);
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2545-tubitak-fransa-ulusal-arastirma-ajansi-anr-ortak-proje-basvuru-cagrisi-acildi )

Çağrı kapanış tarihi: 12 Mart 2018

ERA-NET E-RARE-3 NADİR HASTALIKLAR ARAŞTIRMALARI İÇİN ULUSLARARASI ORTAK ÇAĞRISI (JTC 2018 ) AÇILDI I

E-Rare, Nâdir Hastalıklarda ERA-NET Araştırma Programları (www.e-rare.eu), 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area-ERA)-NET Cofund projesidir.

Nâdir hastalıklar alanında farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirerek uluslararası ve disiplinler arası Ar-Ge işbirliklerini destekleyen JTC2018 çağrısına Ülkemiz adına TÜBİTAK katkı sunmaktadır. Türkiye’den çağrıya başvuru yapacak araştırmacıların TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapması zorunludur.

Çağrı Açılış Tarihi: 7 Aralık 2017

Birinci Aşama Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2018

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-e-rare-3-nadir-hastaliklar-arastirmalari-icin-uluslararasi-ortak-cagrisi-jtc-2018-acildi )

HORIZON 2020 SAĞLIK BAŞILIĞINA İLİŞKİN TEKLİF ÇAĞRILARI AÇILDI

AB HORIZON 2020 hibe programının Toplumsal Sorunlara Çözümler ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Sağlık başlığına ilişkin 2016-2017 ve 2018-2020 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir.

Detaylı bilgi için lütfen TIKLAYINIZ.

Apply Nişantaşı